HAY

275ae3076a1b9545cc0a

Cổng trường an toàn giao thông

Xã Quảng Tân triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” Hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trên địa bàn thị…

Bài thơ Bông hoa vùng lũ kính tặng tình nguyện viên Đặng Thị Thu Hương

Nguyễn Văn Hiểu Trường Tiểu học Quảng Tân, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.   Bông hoa mùa lũ                           Kính tặng hương hồn Đặng Thị Thu Hương                           đã mãi mãi ra đi khi về giúp đồng bào                           xã Quảng Tiên, thị…