Hoạt động chuyên môn

Trao đổi về chuyên môn

Nguyễn Văn Hiểu Trường TH Quảng Tân, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Hoạt động cá nhân, tương tác cặp đôi, cái lõi hoạt động dạy…