Thư viện

images

Chào mừng ngày nhà giáo 20/11 Tự hào làm mẹ làm cô

TỰ HÀO LÀM MẸ LÀM CÔ   Khi ở trường ta là cô giáo. Dạy bảo học sinh từng chữ từng lời. Dạy các em biết sống làm người. Biết luôn luôn cháy bừng khát vọng.   Lúc ở nhà ta là người mẹ. Người vợ, người con hiếu…
ha 10

kế hoạch hoạt động “Tuần lễ học tập suốt đời”

          PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN          TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc­­        Quảng Tân, ngày 01 tháng 10  năm 2018 KẾ HOẠCH Triển khai thực…