Tin tức

images

Chào mừng ngày nhà giáo 20/11 Tự hào làm mẹ làm cô

TỰ HÀO LÀM MẸ LÀM CÔ   Khi ở trường ta là cô giáo. Dạy bảo học sinh từng chữ từng lời. Dạy các em biết sống làm người. Biết luôn luôn cháy bừng khát vọng.   Lúc ở nhà ta là người mẹ. Người vợ, người con hiếu…
ha 10

kế hoạch hoạt động “Tuần lễ học tập suốt đời”

          PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN          TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc­­        Quảng Tân, ngày 01 tháng 10  năm 2018 KẾ HOẠCH Triển khai thực…
ha

Báo cáo ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc     BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN…

Danh mục trang thiết bị y tế

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 . DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHÒNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÂN                           NĂM HỌC:…