Liên hệ

Trường tiểu học Quảng Tân

Địa chỉ: Thôn Tân Đức – xã Quảng Tân – thị xã Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn:  – Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: DĐ: 01684344024   – Email:thquangtan_bd@quangbinh.edu.vn