Báo cáo ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm học 2017 – 2018

Tháng Tư 23, 2018 2:52 chiều

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5

NĂM HỌC: 2017 –  2018

 

  1. Công tác chỉ đạo:

Thực hiện Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày sách vệt Nam (21/4); Kế hoạch 242/KH-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2017;

Thực hiện Công văn số 1166/BGDĐT – GDTX ngày 26/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5; Kế hoạch số 344/KH – UBND Tỉnh Quảng Bình về tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2018; Kế hoạch số 592/SGDĐT – GDCN – TX của Sở GD&ĐT Quảng Bình ngày 9/4/2018 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018; Kế hoạch số 133/KH- PGDĐT của Phòng GDĐT Thị xã Ba Đồn ngày 10/4/2018 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018.

Trường Tiểu học Quảng Tân  xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam lần 5” năm 2018, cụ thể như sau:

*Phân công nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức:

Gồm có các thành viên:

–  Đ/c Nguyễn Văn Hiểu    –  Hiệu trưởng  – Trưởng ban.

Nhiệm vụ: Chỉ đạo chung các hoạt  động,  phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

– Đ/c  Nguyễn Hữu Khường   – Phó Hiệu trưởng  – P.Trưởng ban.

Nhiệm vụ: Khai mạc buổi lể phát động phong trào quyên góp sách trong toàn trường, và phong trào triển lãm sách. Phối hợp cùng đồng chí Thư viện chỉ đạo các hoạt động.

 

– Đ/c: Nguyễn Trung Thành, Tổng phụ trách Đội  dẫn chương trình và các ủy viên trong Ban tổ chức có nhiệm vụ hướng dẫn các lớp và  học sinh tham gia ngày hội đọc sách năm học 2018.

– Đ/c: Phạm Thị Thu  Hà – CB Thư viện- Thiết bị

Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động cho CB, GV, NV, HS và phụ huynh tham gia vào ngày hội đọc sách, huy động quyên góp sách để xây dựng tủ sách lớp học và tổ chức cuộc thi kể chuyện theo sách tại đơn vị lớp học.

– Đ/c: Trương Thị Phúc  – GV Âm nhạc.

Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm cho tiết mục văn nghệ chào mừng.

– Đ/c Nguyễn Thị Minh – KTVP – TTVP – Ban viên.

Nhiệm vụ: Chuẩn bị các điều kiện, kinh phí, CSVC phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động.

– Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia trình bày góc thư viện lớp, triển lãm sách tại phòng thư viện.

  1. Kết quả thực hiện theo từng hoạt động
  2. Thuận lợi, khó khăn:

*Thuận lợi:

– Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, chỉ đạo sát sao hoạt động ngày hội một cách hiệu quả.

– GV NV và HS cộng tác nhiệt tình, hăng say đọc sách, hưởng ứng ngày hội một cách hứng thú và đem lại hiệu quả thiết thực .

– Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

– Các em đến thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham gia đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ…

* Khó khăn:

– Khó khăn:  Do HS Tiểu học còn nhỏ và đa phần làm nông nên cuộc sống còn khó khăn dẫn đến việc đóng góp sách và công tác xã hội hóa còn nhiều hạn chế.

– Có một số sách truyện, sách tham khảo ủng hộ quá củ, rách nát nhiều.

  1. Kết quả cụ thể:
Nội dung hoạt động Kết quả, số lượng Ghi chú
1. Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam  Có  
2. Tổ chức “ Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học

– Số chủ đề thực hiện : 02

 

– Số người tham gia :

– 2 chủ đề  gồm: – “Tham quan và triển lãm sách”.

– “Góp một cuốn sách để được đọc nhiều cuốn sách hay”

– 22 CB, GV, NV, 235 em HS cùng 10 Hội trưởng hội phụ huynh  học sinh.

 
3. Hoạt động quyên góp sách, phát triển: số lượng  người tham gia đọc sách.

– Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học.

– Số lượng sách học sinh, sinh viên quyên góp cho thư viện trường học:

– Số lượng sách học sinh, sinh viên quyên góp giúp các trường khó khăn:

– Số lượng người tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức.

 

 

–  20 cuốn

 

– 42 cuốn (CB, GV, NV và học sinh )

 

– Không.

 

– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia đọc sách thường xuyên ở Phòng thư viện, ở thư viện góc lớp.

 
4. Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (cuộc thi tìm hiểu về sách: thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay…)

– Số lần tổ chức

– Số người tham gia

 

 

 

 

 

– 1 lần

267 người.

 
5. Mở các lớp giáo dục kỉ năng, phương pháp đọc:

– Số lớp: 2 lớp: 5A,5B.

 

 

– Số lượt người tham gia : 47 em.

 

 

Phân công cho GVCN lớp 5A, 5B giáo dục các kỹ năng, phương pháp đọc cho học sinh lớp mình.

 

 

III. Đánh giá chung:

Thông qua các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam lần thứ 5” đã thu hút được 100% các em học sinh có cơ hội được hòa mình vào không gian của văn hóa đọc. Các em có được nhiều cảm xúc khác nhau khi được đắm mình vào những trang sách hấp dẫn, những câu chuyện ly kỳ cuốn theo những nhân vật cổ tích .Cũng qua đó rèn cho các em kỹ năng chia sẽ, kỹ năng hợp tác và sáng tạo. Hình thành nhân cách và hành vi đạo đức tốt đẹp cho các em. Giúp các em biết yêu quý sách và tạo thói quen đọc sách cho các em.

  NHỮNG HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU VỀ NGÀY  SÁCH  VIỆT NAM:

 ha

ha2

  1. Đề xuất, kiến nghị: không

                                                  QuảngTân, ngày 24  tháng 04 năm 2018

          Hiệu trưởng                                                            Cán bộ thư viện

 

 

 

        Nguyễn Văn Hiểu                                                         Phạm Thị Thu  Hà