Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”

Tháng Mười 8, 2020 9:41 sáng

 

 

PHÒNG GD- ĐTTX BA ĐỒN
TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

Số: …./BC-TVTH Quảng tân, ngày 07 tháng10 năm 2020
 

 

BÁO CÁO VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

 

Kính gửi:         Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn.

– Thực hiện Công văn số1370/CV- BCĐ ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh;

– Công văn 2389/SGDĐT- GDCN- TX ngày 25/09/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020(sau đây gọi là Tuần lễ);

          – Công văn số 112/ PGDĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

– Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, Ban giám hiệu trường TH Quảng Tân  xin  báo  cáo kết quả  tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 thực hiện như sau:

 1. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ.
 2. Công tác chỉ đạo triển khai tuần lễ

Ngày 05/10 tại sân trường TH Quảng Tân, Ban giám hiệu cùng với hội đồng nhà trường cùng các em học sinh của toàn trường đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

 1. Lễ phát động tuần lễ: Cấp trường
 2. NỘI DUNG:
 3. Chủ đề hưởng ứng Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời ”
 4. Thành Phần mời tham dự lễ khai mạc:

100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh.

 1. Nội dung các hoạt động triển khai trong tuần lễ:

Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương; về ý nghĩa và tầm quan trọng  của tuần lễ, hình thành thói quen đọc sách, báo, tài liệu, một cách hữu ích.

Theo đó, Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 của trường  được diễn ra từ ngày 01/10  đến hết ngày 07/10/2020, với nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của nhà trường về học tập suốt đời, về xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh việc đọc sách, báo của học sinh, giáo viên đến với thư viện ngày càng đông hơn. Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách nhằm thu hút các em học sinh trong việc hứng thú tìm tòi đọc sách, báo.

Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ với những nội dung thiết thực. hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thô

ng tin trên mạng Internet một cách hữu ích. Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy học tậ suốt đời’’.

 1. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong tuần lễ

*Thời gian tổ chức:

– Từ ngày 28/09/2020 đến 7/10/2020: Treo cờ, treo băng rôn tại nhà trường.

– Ngày 05/10/2020 tổ chức khai mạc:  Từ 7h00 đến 7h30p

– Từ ngày 03/10 đến 7/10/2020 :

+ Tổ chức giới thiệu sách.

+ Tổ chức cho các em vẻ tranh theo sách.

+ Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách.

+ Tổ chức học quyên góp sách củ (sách giáo khoa, Tham khảo, thiếu nhi) xây dựng tủ sách dùng chung.

+ Thi đua phong trào dạy tốt, học tốt và đọc sách của GV – HS tại thư viện.

+ Ngày9/10: Báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời về Phòng GD- ĐT .

 1. Thời gian tổ chức khai mạc: Từ 7h 00’đến 7h30’ ngày 5 tháng 10 năm 2020.
 2. Địa điểm: Sân trường Trường TH Quảng Tân.
 3. Thành phần tham gia:

– 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh.

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

– Phát động các phong trào như:

– Đối với học sinh: Thi đua dành nhiều điểm tốt, ngày học tốt, giờ học tốt, trang trí lớp sạch đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc hoa, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống.

– Đối với giáo viên: Đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy và công tác soạn, giảng.

– Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, phát động phong trào quyên góp sách trong toàn thể HĐSP và học sinh trong toàn trường.

– Tổ chức các buổi đọc sách tại thư viện,

– Tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tuyên dương giáo viên, học sinh hiếu học trước, trong và sau Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

– Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định

 1. Kinh phí tổ chức tuần lễ

Trích từ ngân sách nhà nước ( nguồn kinh phí chi thường xuyên)

 1. Đánh giá chung
 2. Những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm:

Qua một tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trường TH Quảng Tân  đã thực hiện tốt các hoạt động đề ra, đạt được kết quả như sau.

– Ban giám hiệu nhà trường đã có sự quan tâm, tổ chức buổi khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời có sự tham gia toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh trong nhà trường tích cực tham gia hưởng ứng.

– 100% cán bộ giáo viên, nhân viên cam kết thực hiện học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập.

– Giúp cho giáo viên, học sinh hiểu ý nghĩa về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

– Các phong trào như: Thi đua dành nhiều hoa điểm tốt, “ Ngày học tốt, giờ học tốt”, thi trang trí lớp sạch, đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, giáo dục kỷ năng sống, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục, thể thao.

– Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách.

– 100% học sinh tham gia đẩy mạnh phong trào học tốt, tham gia vào các hoạt động tập thể, thể dục thể thao, đọc sách báo mỗi ngày.

– Phong trào thi đua học tập của học sinh trong nhà trường có những tiến bộ rõ rệt. Tinh thần công tác của cán bộ giáo viên càng hăng say.

 1. Kiến nghị, đề xuất. Không

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

 1. Những kết quả đạt được:

 Thuận lợi:

– Được sự chỉ đạo tận tình và sát sao của Ban giám hiệu nên mọi hoạt động được tiến hành thuận lợi.

– Đa số giáo viên và học sinh đến thư viện tham gia nhiệt tình.

– Đa số các em học sinh đến thư viện tham gia rất nhiệt tình và năng nổ.

– Ngoài tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời theo chương trình, kế hoạch đề ra các em còn tích cực đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học.

– Các em tham gia đọc sách hăng say, một số em còn biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập.

– Số lượng các em tham gia tương đối đông.

– Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

 Khó khăn:

-Thời gian đọc sách của học sinh  giờ ra chơi còn hạn chế.

– Một số em khi đọc còn nói chuyện riêng.

– Đa số các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tạp chí

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
STT Nội dung các hoạt động Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1 Xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng
–   Các chương trình học tập trực tuyến Số lượng chương trình triển khai
Số ngườitham gia học
– Ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện Số lượt tổ chức dạy học, hoạt động thư viện ƯDCNTT 22
Số người tham gia học 290
– Khai thác các nguồn tài nguyên (NTN) giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…) Số lượt truy cập vào các NTN 290
Số người tham gia truy cập khai thác NTN 290
–   Giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học… Số CLB, diễn đàn, CLB trực tuyến
Số lượng GV, HS, SV tham gia
2 Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người và các hoạt động của Tuần lễ Số đơn vị tổ chức tuyên truyền 1
Số Tin, bài tuyên truyền 1
3 Ấn phẩm thông tin (băng rôn, khẩu hiệu, áp phich…) Số đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu 1
Số băng rôn, khẩu hiệu được treo 1
4 Lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả Số lớp tập huấn, hướng dẫn được tổ chức
Số người tham gia
5 Các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo về giáo dục kỹ năng sống, ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc… Số lớp học, tập huấn, hội thảo được tổ chức
Số người tham gia
6 Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu Số lượng các diễn đàn, cuộc thi
Số người tham gia
7 Các thư viện công cộng (TVCC), thư viện nhà trường (TVNT), thư viện của trung tâm học tập cộng hợp tác (TV.TTHTCĐ), chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện Số TVCC, TVNT, TV.TTHTCĐ tại địa phương, đơn vị
Số thư viện hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau
8 Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách nhằm xây dựng “tủ sách lớp học”, xây dựng thư viện, không gian đọc tại các TTHTCĐ Số lượng sách quyên góp được 720  
Số tập thể, cá nhân được tặng sách 1
9 Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao (VHVN-TDTT), thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử Số hoạt động VHVN-TDTT được tổ chức tại địa phương, đơn vị 1
Số người tham gia các hoạt động VHVN-TDTT 1
 Số người tham gia thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử
10 Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Số đơn vị, tổ chức chức Lễ khai mạc Tuần lễ
Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ 1
11 Khen thưởng về tổ chức Tuần lễ Số lượng tập thểđược khen thưởng  
Số lượng cá nhânđược khen thưởng
12 Kinh phí Ngân sách nhà nước  
Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)
13 Các nội dung khác (nếu có)

 

HIỆU TRƯỞNG                                                       PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

 

Một số hình ảnh

8

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7