kế hoạch hoạt động “Tuần lễ học tập suốt đời”

Tháng Mười 5, 2018 10:20 sáng
          PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN          TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lậpTự do – Hạnh phúc­­        Quảng Tân, ngày 01 tháng 10  năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018
Thực hiện kế hoạch số 1987/SGD&ĐT- PGD- ĐT TX Ba đồn  ngày 17 tháng  9 năm 2018 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo về việc tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2018. Trường TH Quảng Tân xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động  tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”.

  1. MỤC ĐÍCH .

–  Thông qua các hoạt động tuần lễ học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nói riêng cộng đồng xã hội nói chung về mục đích ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập. Qua đó tăng cường cơ hội học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

– Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 tại trường TH Quảng Tân.

  1. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

– Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”.

– Thời gian tổ chức:

+ Từ ngày 01/10/2018 đến 06/10/20118: Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ.

+ Từ ngày 01/10/2018 Treo băng rôn tại nhà trường.

+ Ngày 02/10/2018: Gửi Kế hoạch tổ chức Tuần lễ về Phòng GD&ĐT thị xã.

+ Từ ngày 03/10/2018 đến ngày 04/10/2018: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách và các hoạt động tại thư viện nhà trường.

+ Ngày 05/10/2018: Tổ chức viết bài theo sách dành cho HS  khối 3, 4,5.

+ Ngày 06/10/2018 Tổ chức cho học sinh, giáo viên quyên góp sách củ và trưng bày triển lãm sách tại các lớp:

– Ngày 9/10/2018 Gửi báo cáo kèm theo hình ảnh hoạt động thực hiện Tuần qua Email: về Phòng GD&ĐT thị xã.

III. NỘI DUNG:

Treo cờ, băng rôn trước cổng trường với chủ đề  “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”.

–   Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập.

–   Tổ chức các phong trào như: Thi đua giành nhiều hoa điểm tốt, “ Ngày học tốt, giờ học tốt”, thi trang trí lớp sạch, đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống… các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…

– Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, viết bài theo sách.

– Thư viện tổ chức cho học sinh truy cập Internet và trên cơ sở website của nhà trường, cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được có cơ hội đọc sách điện tử và tài liệu trực tuyến hữu ích trong môi trường góp phần phát triển văn hóa đọc.

– Thư viện tổ chức cho các em có kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách có hiệu quả, hữu ích

– Tạo sân chơi cho học sinh về hoạt động trao đổi, đọc sách của nhau.

– Tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tuyên dương giáo viên, học sinh hiếu học trước, trong và sau Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

– Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 của trường TH Quảng Tân, đề nghị các bộ phận cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc thì báo cáo với Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo.

CÁN BÔ  THƯ VIỆN                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      

 

 Phạm Thị Thu Hà                                                            Nguyễn Văn Hiểu

Một số hình ảnh hoạt động “Tuần lễ học tập suốt đời”.ha 10