Danh mục trang thiết bị y tế

Tháng Tư 17, 2018 9:00 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               

.

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHÒNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÂN                          

NĂM HỌC: 2017 – 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

  1. Phòng y tế trường học.

– Diện tích phòng: 32 m2.

– Công tác cấp cứu, sơ cứu ban đầu: Đáp ứng yêu cầu.

– Chăm sóc sức khỏe ban đầu: Đáp ứng yêu cầu.

– Công tác vận chuyển bệnh nhân: thuận tiện.

– Vệ sinh phòng y tế: sạch sẽ.

  1. Trang thiết bị y tế.
TT Tên danh mục Đơn vị Số lượng Ghi chú
1 Giường bệnh nhân Cái 01
2 Tủ đựng thuốc và dụng cụ theo quy định Cái 01
3 Tủ đựng hồ sơ Cái 01
4 Bàn, ghế làm việc Bộ 01
5 Đèn khám Cái 01
6 Huyết áp kế Cái 01
7 Nhiệt kế Cái 01
8 Cân trọng lượng 120kg có thước đo chiều cao Cái 01
9 Thước dây 1,5m Cái 01
10 Găng tay Đôi 05
11 Xà phòng Bánh 02
12 Thùng đựng rác có nắp Cái 01
13 Bông gạc y tế Gói 20
14 Băng vết thương y tế Cuộn 10
15 Khay đựng dụng cụ nông Cái 01
16 Bảng thị lực Cái 01
17 Đèn pin Cái 01
18 Băng cuộn Cuộn 10
19 Băng dính y tế Cuộn 02
20 Băng dính cá nhân Hộp 02
21 Kéo Cái 02
22 Hộp đựng bông cồn Cái 01

 

HIỆU TRƯỞNG                                                        PHỤ TRÁCH Y TẾ

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Văn Hiểu                                                        Nguyễn Thị Thanh Nga