Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi học sinh quay trở lại trường học sau những ngày nghĩ lễ.

Tháng Năm 6, 2021 9:27 sáng

 

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong trường

 

Nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này.

Ban gián hiệu trường tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh nếu không thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng… và các phương án bảo đảm sức khỏe cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường học. Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

181499973_1894210437403917_5470281167473462041_n

181139938_1894210537403907_7504592767721085062_n

182529330_1894210664070561_583370478210212287_n

Thực hiện khai báo “An toàn COVID” theo quy định.