Hoạt động chuyên môn

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

            PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN            TRƯỜNGTH QUẢNG TÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc­­               Quảng Tân, ngày 26…

Trao đổi về chuyên môn

Nguyễn Văn Hiểu Trường TH Quảng Tân, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Hoạt động cá nhân, tương tác cặp đôi, cái lõi hoạt động dạy…